Γιατί στην Υπέρβαση

  • • Ολιγομελή τμήματα 6-8 ατόμων.
  • • Εξατομικευμένη διδασκαλία.
  • • Έμπειροι εκπαιδευτικοί με γνώσεις στο αντικείμενό τους.
  • • Οργάνωση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.
  • • Διαγωνίσματα και μαθήματα εκτός ωραρίου διδασκαλίας.
  • • Συνεργασία με τους γονείς για στήριξη του μαθητή και ενημέρωση για την πρόοδο του.
  • • Σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον.
  • • Επαγγελματικός προσανατολισμός, τεστ δεξιοτήτων, συμπλήρωση και υποβολή μηχανογραφικού, αιτήσεις σε πανεπιστήμια της Ευρώπης.
  • • Προσιτά δίδακτρα.