Σύστημα Διδασκαλίας

Ο μαθητής ως ξεχωριστή οντότητα

Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού μας, επειδή κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
 • • εργάζεται μεθοδικά και αναδεικνύει τις ικανότητές του.
 • • μαθαίνει πώς να αξιοποιεί και ενισχύει το μαθησιακό του τύπο.
 • • εκπαιδεύεται και κατακτά την ύλη.
 • • μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται το χρόνο στα διαγωνίσματα.
 • • μαθαίνει να διαχειρίζεται ο άγχος των εξετάσεων.

Η ομάδα

Οι υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις και η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλον ομάδων. Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδα
 • • ολιγομελή με προκαθορισμένο αριθμό μαθητών που συνθέτει τη δυναμική της ομάδας και του μαθητή.
 • • οδηγεί στην συνεργασία, την αλληλεπίδραση, στην ομαδική δουλειά.
 • • διασφαλίζει γρήγορο ρυθμό στη ροή του μαθήματος.
 • • ενισχύει την άμιλλα και αναδεικνύει τη θετική σκέψη.
 • • μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
 • • απογειώνει το μαθητή και την ομάδα.

Πρόγραμμα επανάληψης

Εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα εκτός ωρών διδασκαλίας
 • • επαναληπτικά διαγωνίσματα σε κάθε κεφάλαιο ή ενότητα.
 • • προγραμματισμός και οδηγίες επανάληψης ανά μάθημα.
 • • επισκόπηση της ύλης από το Μάρτιο-Απρίλιο ως την έναρξη των εξετάσεων.

Πρόοδος και επίδοση

Διαρκής επίβλεψη της προσπάθειας των μαθητών μας και ενημέρωση των γονέων
 • • με συστηματικό έλεγχο των εργασιών.
 • • με φάκελο επίδοσης μαθητή.
 • • με ανάρτηση των βαθμών και ανατροφοδότηση στον προσωπικό διαδικτυακό λογαριασμό κάθε μαθητή.
 • • με διαγωνίσματα.
 • • με μαθησιακή υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο όπου χρειάζεται.
 • • με συνεχή ενημέρωση των γονέων.