Φιλοσοφία και στόχοι

Όραμά μας είναι η παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής διδασκαλίας μέσα από την οποία να καλλιεργηθούν όλα τα είδη μάθησης: γνώσεις, δεξιότητες και αξίες.

Απευθυνόμαστε σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε μαθησιακού επιπέδου. Ο απώτερος στόχος μας είναι να συμβάλουμε, ώστε οι μαθητές μας να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να υπερβούν τον εαυτό τους, να προχωρήσουν και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις καταστάσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Υποστηρίζουμε το μαθητή σε όλα τα στάδια της προσπάθειας του για επίτευξη των προσωπικών του στόχων. Ειδικότερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου σκοπός μας είναι η μεθοδική προετοιμασία, η οποία θα τους εξασφαλίσει την επιτυχία σε κορυφαία ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας.