Πρόγραμμα μελέτης Α΄Λυκείου

Ο μαθητής που φοιτά στην Α΄ Λυκείου θα διδάσκεται σύμφωνα με το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ισχύει από τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος απαιτεί από το μαθητή υποδομή στα εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που τον ενδιαφέρει και εξοικείωση στις γραπτές εξετάσεις μέσα από μια σειρά προσομοιωτικών εξεταστικών δοκιμίων.

Οι διδακτικές ώρες κατανέμονται όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα με βάση τις 4 Ομάδες Προσανατολισμού, που καθορίζονται από το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Α’ ΟΜΠΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Ιστορία Προσανατολισμούx3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx3
Μαθηματικά Κοινού Κορμούx2
Φυσικήx1.5
Βιολογίαx1


Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΟΜΠΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Φυσική προσανατολισμούx3
Μαθηματικά προσανατολισμούx3
Βιολογία-Χημείαx2
Ιστορίαx1.5
Αρχαία/Αρχαιογνωσίαx1.5


Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γ’ ΟΜΠΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Ιστορία κοινού κορμούx2
Μαθηματικά προσανατολισμούx3
Οικονομικά προσανατολισμούx2
Αρχαία/Αρχαιογνωσίαx1.5
Φυσικήx1.5
Βιολογίαx1


Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ’ ΟΜΠΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Μαθηματικά κοινού κορμούx2
Οικονομικά προσανατολισμούx2
Ιστορίαx1.5
Αρχαία/Αρχαιογνωσίαx1.5
Φυσικήx1.5
Βιολογίαx1