Πρόγραμμα μελέτης Β΄Λυκείου

Ο μαθητής που φοιτά στην Β΄ Λυκείου θα αξιολογηθεί με το καινούριο σύστημα εξέτασης.  Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτεί από τον μαθητή

  • •  υποδομή στα εξεταζόμενα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν
  • •  άνεση στη γραπτή εξέταση μέσα από πολλαπλές και διαβαθμισμένης δυσκολίας προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

Οι διδακτικές ώρες κατανέμονται όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα με βάση τις 6 Κατευθύνσεις που ισχύουν για τη Β΄ Λυκείου :

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Κλασικών και Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx4
Λατινικάx4
Ιστορία προσανατολισμούx3
Μαθηματικά κοινού κορμούx2
Φυσική κοινού κορμούx1


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Λατινικάx4
Ιστορία προσανατολισμούx3
Πολιτική οικονομίαx3
Φυσική κοινού κορμούx1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx1
Μαθηματικά κοινού κορμούx2


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικών Επιστημών – Βιοεπιστημών - Πληροφορικής και ΤεχνολογίαςΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Μαθηματικά προσανατολισμούx3
Φυσική προσανατολισμούx3
Βιολογίαx3
Χημείαx3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx1
Ιστορία κοινού κορμούx1.5


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Οικονομικών ΕπιστημώνΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Μαθηματικά προσανατολισμούx3
Λογιστικήx3
Πολιτική Οικονομίαx3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx1
Ιστορία κοινού κορμούx1.5


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Εμπορίου και ΥπηρεσιώνΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Βιολογίαx3
Λογιστικήx3
Πολιτική Οικονομίαx3
Ιστορία κοινού κορμούx1.5
Μαθηματικά κοινού κορμούx2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx1


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Καλών ΤεχνώνΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3