Πρόγραμμα μελέτης Γυμνασίου

Προετοιμασία για την επόμενη ημέρα και διδασκαλία της ύλης που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2015-2016, για όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Οι διδακτικές ώρες κατανέμονται όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α' ΓυμνασίουΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx2
Ιστορίαx2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσία / Ομήρου Οδύσσειαx2
Βιολογίαx2
Μαθηματικάx2


Β' ΓυμνασίουΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx2
Ιστορίαx2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx2
Φυσικήx2
Μαθηματικάx2
Βιολογίαx1


Γ' ΓυμνασίουΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx3
Ιστορίαx2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx2
Φυσικήx2
Μαθηματικάx2
Βιολογίαx2