Πρόγραμμα μελέτης Γ΄Λυκείου

Στην Υπέρβαση ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου εξασφαλίζει:

 • •  καθοδήγηση, οργάνωση και προγραμματισμό στην προετοιμασία του
 • •  έγκαιρη κάλυψη της ύλης με μερική και ολική επανάληψη ανά τακτά διαστήματα
 • •  διαγωνίσματα σε συνθήκες παγκυπρίων εξετάσεων
 • •  οργάνωση του χρόνου με εβδομαδιαίο σχεδιασμό της μελέτης
 • •  υποστήριξη
 • •  μπορεί να πετύχει τους στόχους του με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα του. Γιατί η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας.

Οι διδακτικές ώρες κατανέμονται όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα με βάση τις 6 Κατευθύνσεις που ισχύουν για τη Γ΄Λυκείου :

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΕβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
Νέα Ελληνικάx4
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Αρχαιογνωσίαx4
Λατινικάx4
Ιστορία κοινού κορμούx2
Ιστορία κατεύθυνσηςx4
Φυσική κατεύθυνσηςx3
Μαθηματικά κοινού κορμούx2
Μαθηματικά κατεύθυνσηςx4.5
Βιολογίαx3
Λογιστικήx3
Πολιτική Οικονομίαx3

Πρόγραμμα βελτίωσης της συγγραφικής ικανότητας για μαθητές Γ΄Λυκείου

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και ιδιαίτερα στη συγγραφή κειμένου αποφασίσαμε να παρέχουμε στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της συγγραφικής τους ικανότητας.

Σκοπός μας είναι η εφαρμογή διδασκαλία υψηλών απαιτήσεων για υψηλές επιδόσεις σε ένα εξεταζόμενο αντικείμενο που προβληματίζει τους υποψήφιους.

Επιδιώκεται η αυτονόμηση της κριτικής ικανότητας του υποψηφίου, ώστε αυτός να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις μιας εξεταστικής δοκιμασίας.

Η προετοιμασία του μαθητή στηρίζεται στο συνδυασμό της πλήρους θεωρητικής κάλυψης του μαθήματος με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πρακτικές ασκήσεις. Διασφαλίζεται:

 • •  Καθοδήγηση του μαθητή βήμα βήμα στη μεθοδολογία της περίληψης.
 • •  Εξοικείωση με τις απαιτήσεις κάθε είδους ασκήσεων (λεξιλογικών, υφολογικών, δομής)
 • •  Κατανόηση της τεχνικής για την παραγωγή λόγου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξετάσεων (σχεδιαγραμματική προσέγγιση, οργανωμένη δομή).
 • •  Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, αναβάθμιση των εκφραστικών μέσων του μαθητή.
 • •  Σωστή διαχείριση του χρόνου σε συνθήκες Παγκύπριων. 
 • •  Συνεχής και αναλυτική αξιολόγηση της προσπάθειάς του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στο γραπτό λόγο.