Πρόγραμμα “Μελετώ”

Mαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης.

Ενημερώνουμε τους γονείς για την απόδοση του μαθητή μέσω του τετραδίου επικοινωνίας, τηλεφωνικώς αλλά και μέσω του προσωπικού λογαριασμού που έχει ο κάθε μαθητής μας στη διαδικτυακή τάξη του φροντιστηρίου μας!

Αξιοποιούμε σωστά το χρόνο τους γιατί μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με τρόπο αποτελεσματικό.

Ολιγομελή τμήματα

Σύγχρονο παιδαγωγικό περιβάλλον


Τι είναι το πρόγραμμα Μελετώ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου στο οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας. Βοηθάμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν καλύτερα την ύλη των σχολικών τους μαθημάτων οδηγώντας τους στην επιτυχία! Έτσι η μελέτη γίνεται διασκέδαση για τον μαθητή ενώ ο ίδιος και η οικογένεια του κερδίζουν πολύτιμο ελεύθερο χρόνο!


Πώς γίνεται η Σχολική Μελέτη

Οι μαθητές έρχονται στο χώρο μας καθημερινά με τα βιβλία τους και κάθε μαθητής με τη βοήθεια των δασκάλων και των καθηγητών μελετά τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί μας, αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Στο τέλος ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και εάν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο.

Στόχος της Σχολικής Μελέτης

Στόχος μας είναι οι μαθητές να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους, να μάθουν να διαβάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο και πάνω απ’ όλα η προσπάθεια τους να στέφεται με επιτυχία.


Που απευθύνεται;

Σε μαθητές Δημοτικού από Α’ έως ΣΤ’ τάξη και σε μαθητές Α’-Γ’ Γυμνασίου.

Σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιο θα είναι το πρόγραμμα των παιδιών;

5 φορές την εβδομάδα από 2 / 3 ώρες ημερησίως.


Ενδεικτικός προγραμματισμός ενός δίωρου μαθήματος

120’ μάθημα*

 • 10’

 • Προσαρμογή των μαθητών

 • Έλεγχος της ύλης

 • Οργάνωση της μελέτης

 • 45’

 • Έναρξη μελέτης Γλώσσας και Μαθηματικών

 • Απορίες μαθητών

 • Επεξήγηση των κανόνων

 • Επίλυση των ασκήσεων

 • 45’

 • Συνέχιση μελέτης των υπόλοιπων μαθημάτων

 • Επίλυση ασκήσεων

 • Έλεγχος- συζήτηση

 • 15’-20’

 • Τελικές απορίες μαθητών

 • Επανέλεγχος – Ολοκλήρωση μελέτης

 • Ανατροφοδότηση μαθητών – εκπαιδευτικών


*Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα και για την 3ωρη μελέτη


Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός βρίσκεται κοντά σε κάθε μαθητή για ενίσχυση και επίβλεψη.

Τιμή: 120 ευρώ για 2 ώρες ημερησίως (για Δημοτικό)/ 150 Ευρώ για 2 ώρες ημερησίως (για Γυμνάσιο)