Για να διασφαλίσουμε τη καλή λειτουργία μας, όλη μας η ομάδα ακολουθεί απλούς κανόνες συνέπειας και συνεργασίας.

Το πρόγραμμά μας είναι προκαθορισμένο και λειτουργεί καθημερινά εκτός από την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Σε άλλες σχολικές αργίες αποφασίζεται αναλόγως των αναγκών των μαθητών μας η τήρηση ή όχι των αργιών, πράγμα για το οποίο ενημερώνουμε εγκαίρως τους γονείς. Το κόστος των διδάκτρων είναι μηνιαίο και δεν διαφοροποιείται αν κάποιος μαθητής απουσιάζει για δικούς τους λόγους ή αν το κέντρο μας είναι κλειστό σε επίσημες αργίες. Το τελικό ποσό συνδρομής έχει βγει με βάση ομαδικά προγράμματα γι’ αυτό και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση ατομικών μαθημάτων  και εδώ το κόστος είναι μηνιαίο, ωστόσο όσο είναι δυνατό, μπορούμε να συζητήσουμε την αναπλήρωση των μαθημάτων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι γονείς οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το   Φροντιστήριο, προκαταβάλοντας μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα το συμφωνημένο ποσόν. Πιθανά προβλήματα που θα προκαλέσουν την καθυστέρηση της καταβολής των διδάκτρων, θα αντιμετωπιστούν με κατανόηση από το Φροντιστήριο, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας θα πρέπει να έλθει έγκαιρα σε επαφή με το Φροντιστήριο για να ενημερώσει για την καθυστέρηση και τον λόγο αυτής, ούτως ώστε να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, ο γονέας υποχρεούται να ενημερώσει την διεύθυνση μέχρι την 5η κάθε μήνα. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, ο γονέας υποχρεούται να καταβάλλει όλο το συμφωνηθέν ποσό για τον μήνα που άρχισε.

Σε περίπτωση που χαθούν ώρες μαθημάτων με υπαιτιότητα του Φροντιστηρίου, αναπληρώνονται, κατόπιν συνεννόησης των μαθητών και των καθηγητών.

Σε περίπτωση που χαθούν ώρες μαθημάτων με υπαιτιότητα των μαθητών, το Φροντιστήριο θα προσπαθήσει να τις αναπληρώσει, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και μόνο για ατομικά μαθήματα.

Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάζει από ομαδικό μάθημα, το φροντιστήριο δεν υποχρεούται να αναπληρώσει την ώρα του μαθήματος για τον συγκεκριμένο μαθητή.