Ευαγγελία Γρηγορίου

Φιλόλογος

Βιογραφικό

Η Ευαγγελία Γρηγορίου είναι πτυχιούχος Βυζαντινής και Νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.Είναι επίσης κάτοχος δευτερεύοντος πτυχίου Κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου.Διακρίθηκε στο κλάδο της με υποτροφία για το Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νεοελληνική φιλολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και κυπριακά επιστημονικά συνέδρια και ομιλίες. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Έχει διδάξει σε μαθητές του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού σχολείου της Κύπρου. Εργάζεται ως φιλόλογος στο κέντρο μας, όπου διδάσκει σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επίσης παρέχει καθοδήγηση σε παιδιά δημοτικού σε σχέση με το καθημερινό τους διάβασμα. Στόχος της διδασκαλίας της δεν είναι μόνο να διανείμει την γνώση αλλά και να εμπνέει την αλλαγή για τον μαθητή. Στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με τη συγγραφή ποίησης και άρθρων.