Μαριλένα Ζίγγα

Διευθύντρια Φροντιστηρίου - Καθηγήτρια Φιλολογίας - Ειδική Παιδαγωγός

Βιογραφικό

Η Μαριλένα Ζίγγα είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλόνίκης και υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων και Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Είναι η δημιουργός του εκπαιδευτικού κέντρου Υπέρβαση και επικεφαλής των προγραμμάτων που παρέχει. Κατέχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση και στην Εξ αποστάσεως διδασκαλία. Έχει εκπαιδευτεί στην ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές διαφοροποίησης, τη διδασκαλία σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων και στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 'Εχει λάβει επαγγελματική εξειδίκευση στην αξιολόγηση και παρέμβαση της ΔΕΠ-Υ και των Μαθησιακών Δυσκολιών. Είναι, επίσης, εξουσιοδοτημένη συνεργάτης για τη χορήγηση του Α΄Τεστ ανιχνευτικής δοκιμασίας σχολικής ετοιμότητας σε παιδιά προσχολικής αγωγής. Διδάσκει , από το 2010, σε τμήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες εξετάσεις, καθώς και σε τμήματα γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του λυκείου. Παρέχει επίσης προγράμματα αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές ειδικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως ομιλήτρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα. Αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού κέντρου Υπέρβαση, όπου γράφει άρθρα για παιδιά και γονείς.