Φιλοσοφία και στόχοι

Όραμά μας είναι η παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής διδασκαλίας μέσα από την οποία να καλλιεργηθούν όλα τα είδη μάθησης: γνώσεις , δεξιότητες και αξίες. Απευθυνόμαστε σε μαθητές  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε μαθησιακού επιπέδου. Ο απώτερος στόχος μας είναι να συμβάλουμε, ώστε οι μαθητές μας να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να υπερβούν τον εαυτό τους, να προχωρήσουν και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις καταστάσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Υποστηρίζουμε το μαθητή σε όλα τα στάδια της προσπάθειας του για επίτευξη των προσωπικών του στόχων. Ειδικότερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου σκοπός μας είναι η μεθοδική προετοιμασία η οποία θα τους εξασφαλίσει την επιτυχία σε κορυφαία ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας.-

Περιεχόμενο διδασκαλίας

 Το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται συνάδει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο οποίο βασίζονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου.

Μεθοδολογία

Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ επίκεντρο είναι ο ίδιος ο μαθητής. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις και κατάκτηση των επιδιωκόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στη φιλοσοφία του επικοδομητισμού και στο μετανεωτερικό παράδειγμα διδασκαλίας. Σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα, ο μαθητής επιτυγχάνει τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτήν, αλλά και μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές της τάξης τους σε συνεργατικό περιβάλλον. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και το επίπεδο ετοιμότητας τους με σκοπό την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες με σκοπό η μάθηση να γίνεται πιο ελκυστική για το μαθητή.

Στην Υπέρβαση η διδασκαλία γίνεται με επίκεντρο το μαθητή!

Ο μαθητής:

Αποκτά γνώσεις σημαντικές για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη

Καλλιεργεί δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, λύσης προβλημάτων βασικές για να αντεπεξέλθει στην κοινωνία του παρόντος και το μέλλοντος.

Επιτυγχάνει σε κορυφαία ΑΕΙ

Σύστημα διδασκαλίας

Ο μαθητής ως ξεχωριστή οντότητα

Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού μας επειδή κάθε μαθητής είναι μοναδικός ·        

 • εργάζεται μεθοδικά και αναδεικνύει τις ικανότητές του ·
 • μαθαίνει πώς να αξιοποιεί και ενισχύει το μαθησιακό του τύπο      
 • εκπαιδεύεται και κατακτά την ύλη·
 • μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται το χρόνο στα διαγωνίσματα
 • μαθαίνει να διαχειρίζεται ο άγχος των εξετάσεων

Η ομάδα

Οι υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις και η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλον ομάδων. Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδα

 • αυστηρά ολιγομελή με προκαθορισμένο αριθμό μαθητών που συνθέτει τη δυναμική της ομάδας και του μαθητή       
 • οδηγεί στην συνεργασία, την αλληλεπίδραση, στην ομαδική δουλειά
 • διασφαλίζει γρήγορο ρυθμό στη ροή του μαθήματος
 • ενισχύει την άμιλλα και αναδεικνύει τη θετική σκέψη
 • μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
 • απογειώνει το μαθητή και την ομάδα

Πρόγραμμα επανάληψης

Εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα εκτός ωρών διδασκαλίας

 • επαναληπτικά διαγωνίσματα σε κάθε κεφάλαιο ή ενότητα.
 • προγραμματισμός και οδηγίες επανάληψης ανά μάθημα.
 • επισκόπηση της ύλης από το Μάρτιο-Απρίλιο ως την έναρξη των εξετάσεων.

Πρόοδος και επίδοση 

Διαρκής επίβλεψη της προσπάθειας των μαθητών μας και ενημέρωση των γονέων

 • με συστηματικό έλεγχο των εργασιών
 • με δωρεάν παροχή του διαδικτυακού εργαλείου TotalSchool για όλους τους γονείς και μαθητές, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα καθήκοντά τους και οι γονείς να είναι ενήμεροι για την πρόοδο του μαθήματος και των παιδιών τους
 • με φάκελο επίδοσης μαθητή
 • με ανάρτηση των βαθμών και ανατροφοδότηση στον προσωπικό διαδικτυακό λογαριασμό κάθε μαθητή
 • με διαγωνίσματα
 • με μαθησιακή υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο όπου χρειάζεται.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
& ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γιατί στην Υπέρβαση

 • αυστηρά ολιγομελή τμήματα 6-8 ατόμων
 • Εκπαιδευτικοί που συνδυάζουν επιστημονική γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση
 • Υλικό προσαρμοσμένο στους μαθητές μας, το οποίο αναπροσαρμόζεται συνεχώς
 • Οργάνωση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης
 • Διαγωνίσματα και μαθήματα εκτός ωραρίου διδασκαλίας
 • Καθημερινός έλεγχος των μαθητών και τήρηση αρχείου
 • Δωρεάν διαγνωστική αξιολόγηση σε νέους μαθητές Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου
 • Διαδραστική μάθηση
 • Σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον
 • Δωρεάν εγγραφές
Τάξεις και τμήματα

Μαθήματα

Στο φροντιστήριό μας εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές μας να αναπτύξουν λεξιλογικό πλούτο και να εφαρμόζουν ορθογραφημένη γραφή. Παράλληλα, ασκούνται στους κανόνες συγγραφής κειμένου, αναπτύσσοντας κριτική ικανότητα. Στο μάθημα εξασκούνται, επίσης, στην ερμηνευτική ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, που υπαγορεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός μας είναι οι μαθητές να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τις Παγκύπριες εξετάσεις και να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε εξεταστικά δοκίμια κάθε βαθμού δυσκολίας.

Το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται με μέθοδο που εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Παράλληλα, αξιοποιείται και η τεχνολογία με σκοπό το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό για το μαθητή. Στόχος είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσω της διαδικασίας ανάλυσης και ερμηνείας πηγών και σταδιακά να αναπτύξουν τη δεξιότητα να ερμηνεύουν

Το αρχαίο κείμενο μεταφράζεται και ερμηνεύεται από τον μαθητή μέσα από την ενεργή εμπλοκή του στη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί το μαθητή, ώστε να κατανοήσει τους κανόνες από τους οποίους διέπεται η αρχαία ελληνική  γλώσσα  και στη συνέχεια να είναι σε θέση να τους εφαρμόζει για την ερμηνεία του κειμένου.

Κοντά μας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στους κανόνες της λατινικής γλώσσας και να είναι σε θέση να κατανοούν, να μεταφράζουν και να ερμηνεύουν τα κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας.

Το μάθημα της Φυσικής αποκτά ενδιαφέρον με την εμπλοκή της τεχνολογίας στη διδασκαλία. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα διευκολύνει την κατανόηση και την εμπέδωση των διδακτέων. Στόχος μας αποτελεί η προετοιμασία των μαθητών, ώστε να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον τους.

Τα μαθηματικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα εμπεριέχουν φαντασία και δημιουργικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και απόδειξη σχέσεων, την ερμηνεία ιδεών και την κατασκευή μοντέλων.

Με την καθοδήγηση του έμπειρου διδακτικού προσωπικού μας οι μαθητές θα γνωρίσουν σε βάθος τους κανόνες της Οικονομικής Επιστήμης και θα προετοιμαστούν για την εισδοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν στις εξετάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI). Η λογιστική προσφέρει πολλές δυνατότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.